Rezo’s First Birthday

090322_KeithErickson-SarahPoust_063

090322_KeithErickson-SarahPoust_075

090322_KeithErickson-SarahPoust_083

090322_KeithErickson-SarahPoust_102

090322_KeithErickson-SarahPoust_116

090322_KeithErickson-SarahPoust_129

090322_KeithErickson-SarahPoust_139

090322_KeithErickson-SarahPoust_166